Nejrozšířenějším způsobem aplikace měkké pěnové izolace ICYNENE je nástřik mezi krokve na difúzní fólii, tak aby byla dodržena odvětrávaná mezera mezi izolací a střešní krytinou. Nehrozí žádné sesednutí, smrštění nebo vznik tepelných mostů u hůře přístupných míst – například okolo střešních oken nebo za pozednicí. Z vnitřní strany izolace se k zaklopení nejčastěji používá sádrokarton. Naši odborní zástupci Vám rádi zajistí i montáž sádrokartonu. Při takovéto skladbě dosahuje naše izolace nejlepšího výsledku a účinně tak zamezuje tvorbě plísní a v letních měsících i přehřívání interiéru.

Druhou možností, určenou hlavně pro rekonstrukce, je aplikace izolace shora, po sundání střešní krytiny, přímo na sádrokarton. Stávající nedostatečná izolace se odstraní včetně difúzní fólie a místo ní se aplikuje měkká pěna ICYNENE, nová difúzní fólie a vrací se zpět střešní krytina. Tento postup má obrovskou výhodu, že není nutný zásah do sádrokartonových podhledů, který je velmi prašný a prakticky znemožní podkroví obývat. Naši zástupci mají k dispozici tým řemeslníků, který si s odkrytím střechy hravě poradí a celá rekonstrukce obvykle zabere 3 dny.

Izolace střechy

Pro ploché střechy nebo difúzně uzavřené konstrukce (například OSB desky), navrhujeme izolaci polotvrdou pěnou. Tato izolace střechy pak působí jako parobrzda a díky velmi nízké lambdě se může aplikovat i v malých tloušťkách. I u tvrdého typu pěn nehrozí žádné sesednutí, smrštění nebo vznik tepelných mostů.

Vybrané reference izolace střech

Zaizolovali jsme přes 1000 objektů

Společnost Icyizol má zkušenost s širokou škálou projektů. Izolujeme od rodinných domů po velké komerční objekty.

Zobrazit reference