Naše společnost provádí vnitřní nebo vnější zateplení obvodových konstrukcí. U vnitřního zateplení se používá měkká pěna ICYNENE, díky které dochází k přirozenému odvodu vlhkého vzduchu a v domě není nutné tak často větrat. Izolace výborně přilne přímo na zdivo a díky své kompaktnosti a zvlněnému povrchu má i výborné akustické vlastnosti a účinně pohlcuje hluk dopravy.

Pro difúzně uzavřené konstrukce se používá tvrdá pěna, která nepotřebuje další parotěsné fólie, ale účinně působí jako parobrzda. Díky výborným tepelně izolačním vlastnostem se aplikuje v menších tloušťkách než měkká pěna a neubírá tak vnitřní prostor.

Izolace stěn a fasád

Pro vnější zateplení doporučujeme systém provětrávané fasády, který umožňuje větrání zdiva a způsobuje přirozený odvod vlhkého vzduchu z konstrukce. Hlavní princip tkví v mezeře, která je při montáži ponechána mezi izolací a finální fasádou. Ta pak komínovým efektem zajistí cirkulaci vzduchu. Eliminujeme tak nutnost větrat klasickým způsobem, tedy otevíráním oken, při kterém uniká velké množství tepla. Základem této fasády je nosná konstrukce (hliníkový nebo dřevěný rošt), do které se aplikuje měkká pěna ICYNENE. Tato konstrukce poté slouží k instalaci finální vrstvy, kterou tvoří fasádní desky nebo panely. Nejčastěji využíváme XPS desky s perlinkou a finální omítkou nebo v kombinaci se systémem Novabrik nebo deskami Fundermax (vysokotlaký laminát).

Ze zkušeností víme, že se vynaložená investice do zateplení vrátí v horizontu 3-5 let a náklady spojené s vytápěním se sníží v závislosti na rozsahu aplikace až o 70%. Ideální izolace zvyšuje hodnotu nemovitosti, komfort užívání a prodlužuje životnost izolované konstrukce.

 

Vybrané reference izolace stěn a fasád

Zaizolovali jsme přes 1000 objektů

Společnost Icyizol má zkušenost s širokou škálou projektů. Izolujeme od rodinných domů po velké komerční objekty.

Zobrazit reference