Splňujeme požadavky pro segment dřevostaveb

14. 12. 2016

Ideální izolace Icynene® splňuje požadavky, které jsou určeny pro segment dřevostaveb.

Jedná se o kontaktní difúzně otevřený systém s tepelnou izolací Icynene® mezi KVH hranoly a dřevovláknitou deskou, která díky své vysoké objemové hmotnosti a měrné tepelné kapacitě chrání dřevostavbu proti přehřívání v letním období. Tato skladba splní požadavek na požární odolnost REI30.

Ing. Josef Volf
Technický specialista divize ICYNENE