Polotvrdá pěna IcyFoam Basic

Polotvrdá pěna IcyFoam Basic je vhodná k zateplení difuzně uzavřených skladeb ze strany interiéru. Vzhledem k uzavřené struktuře buněk, funguje v konstrukci jako parobrzda. Díky nízké tepelné vodivosti, lze aplikovat i menší tloušťky. Toho se často využívá při izolaci rozvodů tepla, nádrží, kontejnerů, vozidel, bazénů apod. Výhodou je vysoká životnost, přilnavosti takřka ke všem povrchům, nesesedání a jednolitá izolační vrstva bez tepelných mostů.

Aplikace je možná při běžné vlhkosti vzduchu a teplotami nad 10°C.

Ideální pro: Izolace stěn a fasád

Typ testu CE Norma Hodnoty
Propustnost vody Krátkodobá nasákavost vody při částečném ponoření Wp ≤ 0,24 kg/m²
Deklarovaná tepelná vodivost Deklarovaná tepelná vodivost při stárnutí a +10°C
dle tloušťky izolace
d = 50 mm: λD = 0,027 W/mK
Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku při 10% stlačení CS(10/Y)200
Reakce na oheň EN 13501-1 E

 

Ukázky aplikace polotvrdé pěny

Zaizolovali jsme přes 1000 objektů

Společnost Icyizol má zkušenost s širokou škálou projektů. Izolujeme od rodinných domů po velké komerční objekty.

Zobrazit reference